Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2020
  5. Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19

Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit Leveransledaren Viktoria Hagelstedt.

Dnr: 2020-1784

Publicerad
16 november 2020