Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2020
  5. Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Synpunkter

DIGG är positiv till de ändringar som föreslås i utredningen och tillstyrker förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Petra Kanon.

Dnr: 2020-284

Publicerad
7 maj 2020