Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU:2018:44)

Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU:2018:44)

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är positiv till de ändringar som föreslås i utredningen och tillstyrker förslagen.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Jurist Petra Kanon har varit föredragande.

Datum: 28 januari 2019

Dnr: 2018-48

Publicerad
27 januari 2019