Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU:2018:82)

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU:2018:82)

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är positiv till de förslag som föreslås i utredningen och tillstyrker förslagen.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Expert informationssäkerhet Johan Lindberg har varit föredragande.

Datum: 26 mars 2019

Dnr: 2019-1

Publicerad
25 mars 2019