Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

DIGG tillstyrker förslaget och önskar samtidigt påminna om vikten av att den information som transportörer tillhandahåller på sina webbplatser och i mobila applikationer är tillgänglig, så att så många resenärer som möjligt kan ta del av informationen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, tillgänglighetsexperten Tommy Olsson och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Philip Levin.

Datum: 29 augusti 2019

Dnr: 2019-158

Publicerad
28 augusti 2019