Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) tillstyrker med en kommenterar.

DIGG delar bedömningen i konsekvensutredningen att förslaget inte påverkar tillgängligheten, i alla fall inte direkt. DIGG vill emellertid påminna om att kommuner behöver beakta lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service när de publicerar detaljplaner på sina webbplatser eller i mobila applikationer.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Administratör Katja Schibbye Dijkstra har varit föredragande och under handläggningen bistod jurist Philip Levin och chef för Digital Arkitektur Daniel Antonsson.

Datum: 18 juni 2019

Dnr: 2019-105

Publicerad
17 juni 2019