Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Ändring i krisberedskapsförordningen

Ändring i krisberedskapsförordningen

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tillstyrker förslaget till ändring i krisberedskapsförordningen som tydliggör myndighetsledningens ansvar och kraven på myndigheters informationssäkerhetsarbete.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har enhetschef Chanett Edlund och chefsjurist Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit expert informationssäkerhet Johan Lindberg.

Datum: 25 oktober 2019

Dnr: 2019-297

Publicerad
24 oktober 2019