Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2018
  5. Remiss med förslag till nya gallringsfrister RA22-2018/8452

Remiss med förslag till nya gallringsfrister RA22-2018/8452

Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015:2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation.

Förändring av gallringsfristen

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är positiv till att bestämmelserna om gallring av räkenskapsinformation harmoniseras med bestämmelserna för kommuner och landsting. Vi tillstyrker förslaget om att förändra gallringsfristen från tio år till sju år.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Verksamhetscontroller Maria Fanqvist har varit föredragande.

Datum: 22 oktober 2018

Dnr: 2018-174

Publicerad
21 oktober 2018