Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Remisser från DIGG
  5. Förslag till ny standard för metadata

Förslag till ny standard för metadata

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill inhämta synpunkter på förslaget till en ny standard för metadata.

Svarsperiod avslutad

Förslaget i korthet

Det ska vara enkelt för användare på Sveriges dataportal att hitta, utforska och förstå om data passar för de ändamål man har, både innehållsmässigt och tekniskt.

Därför är det viktigt att beskrivningarna av datamängderna som samlas in är standardiserade, relevanta och aktuella för de aktörer som använder portalen. Kvaliteten på beskrivningar är viktig för att uppnå en god användar- och sökupplevelse på Sveriges dataportal.

Under hösten lanserade EU-kommissionens semantiska interoperabilitetsnätverk SEMIC DCAT-AP 2.0.0, som är en uppdaterad version av en standard för att beskriva datamängder. DCAT står för Data Catalog Vocabulary och är en rekommendation från industrikonsortiet W3C för att ge interoperabilitet mellan datakataloger. Tillägget ”-AP (Application Profile)” är den europeiska varianten som ska förbättra sökbarheten för dataportaler i Europa.

Nu har DIGG med hjälp av en referensgrupp tagit fram en variant av DCAT-AP som anpassats efter svenska förhållanden. Den svenska anpassningen benämns DCAT-AP-SE. Arbetet har drivits av företaget Metasolutions med stöd av personer från bland annat Geodatarådet, Bolagsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SKR och standardiseringsinstitutet SIS.

DCAT-AP-SE är mer än bara en översättning. I referensgruppen har man bland annat diskuterat vilka fält i standarden som ska vara obligatoriska och vilka som ska vara frivilliga. Referensgruppen har även diskuterat om metadataspecifikationen ska stödja hur man kommer åt tjänster, lämpliga översättningar och mycket mer.

Det slutliga förslaget av DCAT-AP-SE 2.0 (dataportal.se)

Diskussionerna finns tillgängliga på Github (Github.com)

Publicerad
16 februari 2020