Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Remisser från DIGG
  5. Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill genom denna remiss inhämta synpunkter på sitt förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor.

Svarsperiod avslutad

Förslaget i korthet

Den 1 april 2019 blir det genom lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling obligatoriskt att utfärda, behandla och ta emot elektroniska fakturor inom ramen för offentlig upphandling.

DIGG bedömer att lagen behöver kompletteras med bestämmelser om översändandet av elektroniska fakturor, genom föreskrift som meddelas av DIGG.

DIGG föreslår bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL:s (Pan-European Public Procurement On-Line) registerfunktion (SML/SMP) och att de ska erbjuda leverantörer översändande av elektroniska fakturor via PEPPOL.
Vidare föreslås en bestämmelse som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en fakturaportal. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Föreskriftsförslag (pdf, 8 KB)

Konsekvensutredning (pdf, 254 KB)

Publicerad
31 januari 2019