Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Publikationer
  4. Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen

Sammanfattning

DIGG har tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket fått i uppdrag att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Den 28 februari 2020 lämnades en delrapport till regeringen.

Uppdraget följer de förslag som lämnades i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata i april 2019.

Erfarenheter från andra länder visar på att det finns stora positiva samhälls-ekonomiska effekter kopplat till ett tillgängliggörande och avgiftsfritt användande av grunddata. Nyttorna realiseras främst i form av besparingar när det kommer till minskning av administrativ börda, minskade kostnader och tidsvinster.

Rapport: Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (pdf, 573 KB)

Uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata.

Källa: DIGG

Publicerad
1 mars 2020