Till innehållet

Inom vilka områden kommer det finnas information och digitala tjänster för privatpersoner?

[{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Resor inom unionen"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Arbete och pension inom unionen"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Fordon inom unionen"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Bosättning i en annan medlemsstat"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Hälso- och sjukvård"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för medborgare och familjer"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Konsumenträttigheter"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]