Till innehållet

Har DIGG redan tagit kontakt med myndigheter?

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Ja, DIGG är redan i full gång med att identifiera och kontakta berörda aktörer."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]