Till innehållet

Berörs bara statliga myndigheter?

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Myndigheter berörs på statlig, regional och kommunal nivå. Det innebär att även regioner och kommuner berörs, men kommuner har längre tid på sig i genomförandet."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]