Till innehållet

Fakturainformation

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG ser främst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. I första hand vill vi att ni överför den elektroniska fakturan via PEPPOL."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["E-faktura via PEPPOL"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket tar helst emot elektroniska fakturor den vägen. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021006883."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["E-faktura på annat sätt"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via PEPPOL så kan vi även ta emot det äldre formatet Svefaktura 1.0 genom Statens servicecenter. Vår tekniska mottagningsadress är https:\/\/www.proceedo.net\/ebms\/in\/1406. För att skicka Svefaktura behöver ni säkerställa att DIGG finns uppsatt i mottagarregistret hos er VAN operatör\/fakturaväxel (er systemleverantör). Ingen uppsättning behövs från DIGG:s sida för att kunna ta emot e-faktura på detta sätt."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Det finns även andra sätt att skicka elektroniska fakturor på. Du kan själv registrera e-fakturan i vår fakturaportal. Skicka ett mejl till ",{"tag":"a","children":["info@digg.se"],"attributes":{"href":"mailto:info@digg.se"}},", så bjuder vi in dig som leverantör för att ansluta er som användare. Ange ert organisationsnummer, företagsnamn samt mailadress till kontaktperson hos er. Kontaktpersonen får sedan ett mejl från DIGG med en länk med instruktioner för hur man registrerar sig i vår portal."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Pappersfaktura"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. Om du har ett avtal som tecknats före 1:a april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Myndigheten för digital förvaltning",{"tag":"br","children":null,"attributes":{}},"FE 11081",{"tag":"br","children":null,"attributes":{}},"838 82 Frösön"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING). Observera att PDF inte är ett godkänt format."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"a","children":[{"tag":"span","children":["Frågor och svar om obligatorisk e-faktura"],"attributes":{}}],"attributes":{"href":"\/e-handel-och-e-faktura\/e-faktura"}}],"attributes":{}}]