Till innehållet

Hur länge sparas personuppgifterna

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG lagrar dina personuppgifter i den svenska eIDAS-noden endast så att det vid en incident går att rekonstruera ordningsföljden i utbytet av meddelanden. Denna lagring sker under en kortare tid för omedelbart felsökningsbehov."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["E-tjänsteleverantören lagrar dina personuppgifter så länge det krävs E-tjänsteleverantören ska kunna visa vem som legitimerat sig eller vem som skrivit under en handling."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]