Till innehållet

Dataskyddsombud

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör DIGG:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: ",{"tag":"a","children":["dataskyddsombud@digg.se"],"attributes":{"href":"mailto:dataskyddsombud@digg.se"}},"."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör e-tjänsteleverantörens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till den e-tjänsteleverantörens dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter till e-tjänsteleverantörens dataskyddsombud på dennes webbplats."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]