Till innehållet

Vad för slags personuppgifter behandlar DIGG

[{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["DIGG behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när DIGG tillhandahåller olika digitala tjänster, ingår avtal, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["När DIGG ordnar informationsträffar och liknande behandlas även kontaktuppgifter för att kunna administrera informationsträffen och vid sådana tillfällen kan även personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Om du söker jobb hos DIGG behandlas bland annat namn, personnummer och de personuppgifter som framgår av ditt personliga brev och CV."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]