Till innehållet

Personuppgiftsansvar

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för och som utförs inom verksamheten. Exempelvis behandlar DIGG personuppgifter i myndighetens ärendehantering och faktiska verksamhet, vid hantering av frågor och evenemang, vid samverkan med andra, vid upphandling och när någon söker jobb hos oss."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]