Till innehållet

Undantag för oskäligt betungande anpassning

[{"tag":"p","children":["En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet om det är oskäligt betungande att göra det. Bestämmelser om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["För privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av lagen ska även den offentliga finansieringens storlek och varaktighet beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid aktören har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Om en offentlig aktör bedömer att viss digital service ska undantas från kraven på tillgänglighet för att anpassningen är oskäligt betungande så ska de framgå av tillgänglighetsredogörelsen."],"attributes":{}}]