Till innehållet

Instruktioner för mall

[{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["Byt ut allt som är markerat med platshållare till information som beskriver din webbplats. Platshållarna har följande betydelse:\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["{...} obligatorisk information."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["[...] frivillig information."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["<...> information som ska ersättas av faktiska data."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["För att underlätta för användarna rekommenderar vi att du listar eventuella tillgänglighetsproblem utifrån användningssituationer. På så sätt blir det enklare för till exempel en användare med nedsatt syn att veta hur just hen påverkas. Du kan utgå från följande användningssituationer:\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["Användning utan synförmåga."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med nedsatt syn."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med nedsatt färgseende."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning utan hörsel."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med nedsatt hörsel."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning utan röstförmåga."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med nedsatt finmotorik eller styrka."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med nedsatt rörlighet."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med känslighet för flimmer."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Användning med kognitiv nedsättning."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet ska du ange hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven. Helt: alla sidor utan undantag uppfyller alla lagkrav. Delvis: de allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Inte: det finns flera eller allvarliga brister på ett flertal sidor."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["I redogörelsen ska det finnas en länk till digg.se för att anmäla bristande tillgänglighet. Använd följande adress för att länka till oss: digg.se\/tdosanmalan."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["Mallen är framtagen för att fungera för merparten av webbplatser. Det kan finnas specifika situationer för din webbplats som inte beskrivs i mallen, sådana situationer kan du själv komplettera med i efterhand."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]