Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill inhämta synpunkter på utkastet till Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Svar önskas senast 2020-05-18 via e-post till info@digg.se. Ange ärendenummer 2019-139

Förslaget i korthet

Nu ska det bli lättare för offentlig förvaltning att göra information tillgänglig för andra att använda. DIGG presenterar här nya principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande, med målet att öka effektivitet och transparens i samhället.

Dessa principer ska hjälpa verksamheter att sätta upp tekniska, organisatoriska och juridiska förutsättningar som underlättar tillgängliggörande och användning av offentlig information, det vill säga all typ av information inom offentliga verksamheter.

Principerna består av följande rubriker med tillhörande detaljförklaring:

  • Använd öppna standardiserade licenser.
  • Erbjud information avgiftsfritt.
  • Erbjud information utan krav på registrering.
  • Beskriv och synliggör information.
  • Tillgängliggör information efter användarnas behov.
  • Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information.
  • Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika identifierare.
  • Erbjud ändamålsenlig dokumentation.
  • Uppmuntra till användning och återkoppling.

Arbetet med principerna har pågått sedan i höstas och arbetsgruppen på DIGG har bland annat hämtat inspiration norska regeringens principer för öppna data i kombination med principer från Svenskt ramverk för digital samverkan, principerna från International Open Data Charter, strategi för miljödatahantering samt egna kunskaper och erfarenheter.

Frågor

Den 21 april kl. 9-11 genomförs ett webinarie då du får möjlighet att diskutera principerna och ställa frågor.

Frågor kan under tiden ställas via e-post till info@digg.se eller via telefonnummer: 0771-11 44 00.

Dokument och länkar