Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill genom denna remiss inhämta synpunkter på sitt förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor.

Svar på remissen önskas senast 15 mars 2019 och skickas elektroniskt till info@digg.se. Ange ärendenummer 2019-8 i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Förslaget i korthet

Den 1 april 2019 blir det genom lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling obligatoriskt att utfärda, behandla och ta emot elektroniska fakturor inom ramen för offentlig upphandling.

DIGG bedömer att lagen behöver kompletteras med bestämmelser om översändandet av elektroniska fakturor, genom föreskrift som meddelas av DIGG.

DIGG föreslår bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL:s (Pan-European Public Procurement On-Line) registerfunktion (SML/SMP) och att de ska erbjuda leverantörer översändande av elektroniska fakturor via PEPPOL.

Vidare föreslås en bestämmelse som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en fakturaportal. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Föreskriftsförslag

Konsekvensutredning

Frågor

Frågor kan under remisstiden ställas via e-post till info@digg.se eller via telefonnummer: 0771-11 44 00.