Tillgänglighetsredogörelse för digg.se

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur digg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från digg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Videofilmer saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]

 • På startsidan används rubriker utan efterföljande innehåll för nyhetspuffar. Listan med nyheter är inte korrekt uppmärkt som en lista. [WCAG 1.3.1 (A)]

 • Innehållet på startsidan kan komma två gånger i uppläsande hjälpmedel. [WCAG 1.3.2 (A)]

 • Sidor på engelska är inte uppmärkta med rätt språk. [WCAG 3.1.1 (A)]

 • Texter på engelska är inte uppmärkta med rätt språk. [WCAG 3.1.2 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa knappar, bland annat för att godkänna användning av kakor (cookies) har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

 • Delar av menyn blir svårtillgänglig vid 200 procent textzoom. [WCAG 1.4.4 (AA)]

 • På vissa sidor lägger sig bilden ovanpå texten vid liggande orientering och bredden 480 bildpunkter. [WCAG 1.4.10 (AA)]

 • Ikonerna för sociala medier i sidfoten har otillräcklig kontrast mellan bild och bakgrund. [WCAG 1.4.11 (AA)]

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Logotypen har inte myndighetens namn i koden, och är därför svår att identifiera vid röststyrning. I stället heter den "Gå till startsidan". [WCAG 2.5.3 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns ingen sökfunktion, webbplatskarta eller annat sätt att navigera på webbplatsen förutom menyn. [WCAG 2.4.5 (AA)]

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av digg.se.

Senaste bedömingen gjordes den 17 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 oktober 2019.