Till innehållet

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg som ska heta Covidbevis. DIGG ska även fortsätta utveckla infrastrukturen för vaccinationsbevis för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s kommande förordning. DIGG ska också inom ramen för Hack for Sweden söka lösningar som kan inkludera fler i de digitala tjänster EU:s digitala intyg kräver.

Uppdraget ska komplettera regionernas förberedande arbete på detta område och ska därför utföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samverkan ska också ske med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer till exempel privata leverantörer av vaccinationsintyg.

Viktiga datum

DIGG rapporterade den 5 mars 2021 om förslag till regelförändringar och finansiering för genomförande av projektet. Uppdraget ska slutrapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 december 2021.

Covidbevis

Covidbevis är en kommande kostnadsfri e-tjänst för att få ett digitalt bevis på vaccination mot covid-19. 

Läs mer på E-hälsomyndigheten om Covidbevis

Vanliga frågor och svar

Regeringsuppdraget att projektleda arbetet med en digital infrastruktur för vaccinationsbevis har pågått sedan början av februari 2021 i intensiv samverkan med alla medverkande parter. Den 5 mars rapporterade DIGG till regeringen om de regelförändringar som krävs för att det ska vara möjligt att göra vaccinationsbevis tillgängliga för resande. 

Covidbevis beräknas öppna den 1 juli. Senast i början av augusti går det också att hämta bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande via tjänsten Covidbevis

DIGG ska samverka med E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt andra relevanta aktörer. DIGG:s arbete ska komplettera regionernas förberedande arbete på området och myndigheten ska därför även samverka med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Uppdraget och projektet för detta pågår sedan en tid. Projektet utvecklar en lösning som tas fram av de medverkande myndigheterna. Det kommer inte att bli någon upphandling av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen för lösningen. De resurser och kompetenser som finns hos de medverkande myndigheterna kommer att användas. Det kommer sedan att vara öppet för leverantörer och privata aktörer att skapa eller anpassa tjänster för att stödja individer att hantera bevisen.

Den tekniska lösningen bygger på det nationella vaccinationsregistret (NVR) som källa för uppgifterna om vaccineringar. Genom att beställa ett vaccinationsbevis i e-tjänsten Covidbevis begär individen ut ett utdrag ur NVR. 

Uppgifterna om vaccinering begärs ut av individen som får tillgång till Covidbevis i form av en QR-kod genom att logga in i e-tjänsten med e-legitimation. Skaffa e-legitimation.

Covidbevis skickas automatiskt till den digitala brevlåda individen har. Det går också att spara ner och skriva ut vaccinationsbeviset som kan visas upp vid en gränskontroll eller motsvarande. Skaffa en digital brevlåda

Det finns ingen särskild app för att begära ut beviset. Bevis utfärdas genom E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis. Beviset skickas automatiskt till individens valda digitala brevlåda men digital brevlåda är inte ett krav. Det går också att spara ner och skriva ut Covidbevis direkt från den digitala enhet som används.