Till innehållet

Analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att i när samverkan med SKR, genomföra en analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering.

Viktiga datum

Det ska ske en löpande rapportering av uppdraget samt slutredovisning ska ske senast den 15 juni 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)

Dokument och länkar