Till innehållet

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

DIGG leder uppdraget att etablera en varaktig och säker infrastruktur för förvaltningsgemensamt informationsutbyte.

När uppdraget avsluta är Regeringens målsättning att det ska finnas:

  • en struktur på plats där myndigheterna tillsammans hanterar analys, kravställning, utveckling och förvaltning av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.
  • organisatoriska förutsättningar att fortsätta arbetet i myndigheternas ordinarie verksamhet.
  • en långsiktig plan för etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Under uppdraget ska arbete även påbörjas med att ta fram minst tre av de identifierade byggblocken.

Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, MSB, Riksarkivet och Skatteverket.

Viktiga datum

En första övergripande version av den långsiktiga planen redovisades till Regeringskansliet 1 mars 2020. Slutrapporteringen sker 31 januari 2021.

Dokument och länkar