Till innehållet

Utveckling och förvaltning av dataportal.se

Regeringen har gett i uppdrag till DIGG att förvalta och vidareutveckla dataportal.se som en nationell plattform för datadelning, dvs. att hantera och tillgängliggöra data som strategisk resurs.

Viktiga datum

Rapportering av uppdraget sker i DIGG:s årsredovisning för 2021.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2021 (esv.se)