Till innehållet

Utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken

Regeringen har gett i uppdrag till Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att tillsammans med DIGG och länsstyrelserna utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd. Uppdraget är en del i arbetet med att säkerställa ett effektivt genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken.

I uppdraget ingår att analysera samt ge förslag till förbättringar avseende:

  • Jordbruksverkets hantering av de rekommendationer som Expertgruppen för digitala investeringar (SOU 2018:72) lämnade till Jordbruksverket i augusti 2018,

  • Jordbruksverkets och länsstyrelsernas planering avseende det digitala verksamhetsstödet inför den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 med avseende på effektivisering, riskanalys, riskhantering, kompetensförsörjning samt bedömning av kundnytta och nyttorealisering i samband med Jordbruksverkets investeringar i digitala system och

  • hur det digitala verksamhetsstödet för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 kan bli ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert system samt hålla en hög kvalité vad gäller utbetalningar, kontroller och redovisningsmöjligheter.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)

Dokument och länkar