Till innehållet

Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for Sweden

DIGG har uppdraget från regeringen att arbeta vidare som projektledare för Hack for Sweden så att hackatonet utvecklas till ett årligt event för att främja öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten. Uppdragets ska utföras i samverkan med Svenska institutet (SI).

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2021

Hack for Sweden

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackaton, det vill sägen en form av en innovationstävling för att främja användningen av öppna data. Under ledning av Arbetsförmedlingen växte initiativet och skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. Arbetet med Hack for Sweden har både bidragit till att utbilda myndigheter i öppna data och bidragit till en mer datadriven kultur inom offentlig förvaltning. Enligt OECD är Hack for Sweden ett bra exempel på hur medborgare, företag, civilsamhället och andra intressenter kan engageras i datadrivet samskapande av samhällsnytta.

Dokument och länkar