Till innehållet

Rättsligt stöd till offentlig förvaltning om digitalisering

Regeringen har gett DIGG uppdraget att tillhandahålla ett rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen om förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Det rättsliga stödet vänder sig till kommuner, regioner och statliga myndigheter och kommer utformas för att kunna få en hög grad av spridning och återanvändning.

I arbetet med rättsligt stöd ingår det att skapa ett långsiktigt samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som bistår offentlig förvaltning med rättsligt stöd inom digitaliseringsrådet. DIGG inhämtar synpunkter och behov från relevanta myndigheter och andra aktörer, däribland Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för digitalisering av rättsväsendet.

Viktiga datum

Uppdraget har delredovisats den 31 maj 2021 och slutredovisats till regeringen den 30 september 2021.

Vanliga frågor och svar

DIGG vill gärna få kännedom och kunskap om hur behovet av rättsligt stöd hos den offentliga förvaltningen ser ut. Kunskapen om vilka behov som finns är ett sätt för oss att kartlägga och inventera det rättsliga stöd som behövs om förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor.

Det rättsliga stödet kommer att riktas mot samtliga offentliga aktörer vilket betyder att kommuner, regioner och statliga myndigheter kommer att omfattas av stödet.

Som offentlig aktör kan du kontakta oss via info@digg.se för att beskriva ett behov som du har på din kommun, region eller myndighet eller ett behov som ni har identifierat.

Det rättsliga stödet utformas för att uppnå en stor spridning, hög grad av återanvändning och hanterar frågor som är av förvaltningsgemensam karaktär. Det innebär att det rättsliga stöd som DIGG skapar inte kommer att riktas mot en enskild offentlig aktör.

Rättsligt stöd kommer ges i olika former och på flera olika sätt. Den primära källan för rättsligt stöd kommer vara via DIGG:s nya digitala tjänst ”DIGG Rekommenderar” på digg.se.

Via tjänsten kommer du som offentlig aktör få en tydlig överblick över vad som gäller och vad DIGG rekommenderar. Tjänsten kommer styra och stödja den offentliga förvaltningens digitalisering inom ramen för DIGG:s uppdrag. Via tjänsten kommer DIGG även hänvisa och guida vidare till vägledningar och verktyg för att ytterligare höja kunskapen inom det aktuella området.

Lanseringen av DIGG Rekommenderar är planerad till början av år 2022.