Till innehållet

Uppdrag att ta fram en genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen

DIGG har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en genomförandeplan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis.

Detta uppdrag kompletterar DIGG:s pågående uppdrag att vara nationell samordnare enligt SDG-förordningen.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2021. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) under arbetets gång.

Dokument och länkar