Till innehållet

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Regeringen har gett i uppdrag till DIGG, Vinnova, PTS och Vetenskapsrådet att gemensamt ta fram ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Vinnova är samordnande myndighet för uppdraget.

Programmet ska bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i hela landet, en högkvalitativ forskning som stödjer innovationssystemet och som möter samhällsutmaningarna samt en effektiv, tillgänglig och öppen offentlig förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.

Viktiga datum

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2021. Utöver det ska det ske en delredovisning senast den 31 mars 2021. Redovisningen ska beskriva hur ett program kan utformas och genomföras i olika programdelar och steg.

Dokument och länkar