Till innehållet

Samlad analys av digitalisering

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att ska lämna en samlad analys av digitaliseringen. Analysen ska utgå från myndighetens uppgifter och ska inkludera såväl statliga myndigheter som kommuner och regioner.

Den samlade analysen ska särskilt redovisa:

  • Hur digitaliseringen i den offentliga förvaltningen fortskrider och vilka effekter och nyttor digitaliseringen av offentlig förvaltning leder till.
  • Vilka indikatorer som är lämpliga för att följa digitaliseringens utveckling i samhället.

Viktiga datum

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2021 (esv.se)