Till innehållet

Ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning

DIGG ska tillsammans med Lantmäteriet undersöka möjligheten att använda ny teknik, exempelvis AI och blockkedjor, i syfte att i högra grad automatisera rutiner och processer för ärendehantering och beslutsfattande.

Målsättningen är att processer och beslut ska effektiviseras med bibehållen eller ökad kvalitet samtidigt som transparensen bakom beslutsfattande bibehålls eller ökar. Målet är att ett koncept till en teknisk lösning som bör vara möjlig att applicera på delar av Lantmäteriets verksamhet samt i övrigt kunna vidareanvändas inom den offentliga förvaltningen tas fram.

DIGG ska ansvara för att omhänderta erfarenheterna av testarbetet vad gäller de delar som kan användas förvaltningsgemensamt.

Viktiga datum

Resultatet av uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 25 september 2020.

Regeringens pressmeddelande (regeringen.se)