Till innehållet

Nationellt ramverk för grunddata

DIGG leder uppdraget att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Arbetet genomförs tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket.

Viktiga datum

Arbetet delredovisades i en första rapport till regeringskansliet 28 februari 2020. En andra delredovisning lämnades 29 januari 2021. Uppdraget slutredovisas senast 1 december 2021.

Dokument och länkar