Till innehållet

Myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

DIGG ska under 2020 genomföra en verksamhetsanalys av såväl infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser som för den statliga brevlådan Min Myndighetspost i syfte att skyndsamt etablera en ny struktur.

Viktiga datum

Uppdraget ska löpande rapporteras till Infrastrukturdepartementet

Regleringsbrev (esv.se)