Till innehållet

Möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen

Regeringen har gett i uppdrag till DIGG, Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten och Skatteverket att genomföra en omvärldsanalys och ta fram ett koncepttest som visar hur individens möjligheter kan öka vad gäller insyn och kontroll över de data om individen som finns hos offentlig sektor. I förlängningen, även de data om individen som finns hos privat sektor.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Dokument och länkar