Till innehållet

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

DIGG leder uppdraget att etablera ett enkelt, effektivt och säkert informationsutbyte inom och med den offentliga förvaltningen. Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Riksarkivet samt Skatteverket.

Viktiga datum

En första övergripande version av den långsiktiga planen delredovisades till regeringskansliet 28 februari 2020. En andra delredovisning lämnades 29 januari 2021. Uppdraget slutredovisas senast 1 december 2021.

Dokument och länkar