Till innehållet

Ersättningsmodell digital post

Regeringen har gett DIGG i uppdrag analysera och bedöma värdet som uppkommer för privata brevlådeoperatörer av att vara anslutna till Mina meddelanden och vid behov revidera den av myndigheten föreslagna avgifts- och ersättningsmodellen.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 16 april 2021.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2020 (esv.se)