Till innehållet

Bistå regeringen i genomförandet av samverkansprogram 2019–2022

Regeringen har gett i uppdrag till DIGG att utifrån sina ansvarsområden kring öppna data, datadriven innovation och förvaltningsgemensam digital infrastruktur, genom samverkan med Verket för innovationssystem (VINNOVA) och andra berörda myndigheter, bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2021.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2021 (esv.se)