Till innehållet

Analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att, i när samverkan med SKR, genomföra en analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering.