Till innehållet

Analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen

DIGG ska lämna en årlig samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. Den samlade uppföljningen och bedömningen ska utgå från DIGG:s uppgifter enligt dess instruktion och baseras på den uppföljning och analys som myndigheten genomfört under året, samt de särskilda regeringsuppdrag som myndigheten har redovisat under året.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 15 december 2020.

Regleringsbrev (esv.se)