Till innehållet

Agenda 2030

Myndigheten för digital förvaltning ska redogöra för hur myndighetens verksamhet kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2021.

Dokument och länkar