Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för tjänsten Regler och rekommendationer

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi beskriver hur tjänsten Regler och rekommendationer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här tjänsten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver innehåll från digg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten Regler och rekommendationer.

  • Senaste bedömningen gjordes den 10 februari 2022.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 10 februari 2022.