Nya ledamöter till Diggs rådgivande organ

Nu är det klart vilka personer som kommer att sitta i det rådgivande organ som utgör stöd i strategiska frågor för Digg.

Diggs uppdragsgivare är regeringen och som stöd för generaldirektör Anna Eriksson och ledningen på Digg utser regeringen vart tredje år ett rådgivande organ. Syftet med det rådgivande organet är att bistå med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Ett komplement till de övergripande mål och ekonomiska ramar ges från regeringen via det årliga regleringsbrevet.

Följande personer har utsetts till ledamöter under perioden 2024-06-01 till och med 2027-06-30.

  • My Bergdahl, näringspolitisk expert
  • Lars Hjelm, it-säkerhetschef
  • Peter Krantz, teknisk direktör
  • Anna Nilsson-Ehle, civilingenjör
  • Mats Nordlund, direktör
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör
  • Håkan Sandahl, regiondirektör
  • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
  • Katrin Westling Palm, generaldirektör
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: