Till innehållet

Förändringar i EN 301 549

Här går vi igenom de förändringar som har gjorts i EU-standarden EN 301 549, från version 2.1.2 till 3.2.1.

Så här är standarden uppbyggd

Standarden, som i nuläget inte finns på svenska, består av 14 kapitel:

 1. Scope
 2. References
 3. Definitions of terms, symbols and abbreviations
 4. Functional performance
 5. Generic requirements
 6. ICT with two-way voice communication
 7. ICT with video capabilities
 8. Hardware
 9. Web
 10. Non-web documents
 11. Software
 12. Documentation and support services
 13. ICT providing relay or emergency service access
 14. Conformance

Endast (delar av) kapitel 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 12 omfattas av kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Bilagan Annex A visar vilket innehåll i standarden som omfattas av webbtillgänglighetsdirektivet, och därmed DOS-lagen.

Tabell A.1 visar kraven som gäller för webbinnehåll. Det innefattar webbsidor, inbäddat innehåll och nedladdningsbara dokument länkade från webbsidor.

Tabell A.2 visar kraven som gäller för mjukvara. Appar, mobila applikationer, definieras som mjukvara.

Förändringar i kapitel 5

Förändringar i avsnitt

 • 1
 • 6.1
 • 6.2
 • 9.

Förändringar i kapitel 6

Förändringar i avsnitt

 • 2.1.1
 • 2.1.2
 • 2.2.2
 • 2.2.3
 • 2.2.4
 • 2.3
 • 2.4
 • 3
 • 4
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.5
 • 5.6.

Förändringar i kapitel 7

Förändringar i avsnitt

 • 1.2
 • 1.4
 • 1.5.

Förändringar i kapitel 9

Förändringar i avsnitt 9.6.

Förändringar i kapitel 11

Förändringar i avsnitt

 • 1.3.5.2
 • 1.4.5.2
 • 4.1.3.1
 • 7.

Förändringar i Annex A

Tillagda krav för webbinnehåll, tabell A.1, i version 3.2.1

Nummer

Kravavsnitt

6.2.2.3

Speaker identification

6.2.2.4

Visual indicator of Audio with RTT

6.4

Alternatives to voice-based services

6.5.4

Synchronization between audio and video

6.5.5

Visual indicator of audio with video

6.5.6

Speaker identification with video (sign language) communication

7.1.4

Caption characteristics

7.1.5

Spoken subtitles

9.6

WCAG conformance requirements

10.1.1.1

Non-text content

10.1.2.1

Audio-only and video—only (pre-recorded)

10.1.2.2

Captions (pre-recorded)

10.1.2.3

Audio description or media alternative (pre-recorded)

10.1.2.5

Audio description (pre-recorded)

10.1.3.1

Info and relationships

10.1.3.2

Meaningful sequence

10.1.3.3

Sensory characteristics

10.1.3.4

Orientation

10.1.3.5

Identify input purpose

10.1.4.1

Use of colour

10.1.4.2

Audio control

10.1.4.3

Contrast (minimum)

10.1.4.4

Resize text

10.1.4.5

Images of text

10.1.4.10

Reflow

10.1.4.11

Non-text contrast

10.1.4.12

Text spacing

10.1.4.13

Content on hover or focus

10.2.1.1

Keyboard

10.2.1.2

No keyboard trap

10.2.1.4

Character key shortcuts

10.2.2.1

Timing adjustable

10.2.2.2

Pause, stop, hide

10.2.3.1

Three flashes or below threshold

10.2.4.2

Document titled

10.2.4.3

Focus order

10.2.4.4

Link purpose (in context)

10.2.4.6

Headings and labels

10.2.4.7

Focus visible

10.2.5.1

Pointer gestures

10.2.5.2

Pointer cancellation

10.2.5.3

Label in name

10.2.5.4

Motion actuation

10.3.1.1

Language of document

10.3.1.2

Language of parts

10.3.2.1

On focus

10.3.2.2

On input

10.3.3.1

Error identification

10.3.3.2

Labels or instructions

10.3.3.3

Error suggestion

10.3.3.4

Error prevention (legal, financial, data)

10.4.1.1

Parsing

10.4.1.2

Name, role, value

10.4.1.3

Status messages

Borttagna krav för webbinnehåll, tabell A.1, i version 3.2.1

Nummer

Kravavsnitt

5.5.1

Means of operation

5.5.2

Operable parts discernibility

5.6.1

Tactile or auditory status

5.6.2

Visual status

5.7

Key input

5.8

Double-strike key acceptance

5.9

Simultaneous user actions

9.1.2.4

Captions (live)

11.6.2

No disruption of accessibility features

Tillagda krav för mjukvara, tabell A.2, i version 3.2.1

Nummer

Kravavsnitt

5.5.1

Means of operation

6.2.2.3

Speaker identification

6.2.2.4

Visual indicator of Audio with RTT

6.4

Alternatives to voice-based services

6.5.4

Synchronization between audio and video

6.5.5

Visual indicator of audio with video

6.5.6

Speaker identification with video (sign language) communication

7.1.4

Caption characteristics

7.1.5

Spoken subtitles

10.1.1.1

Non-text content

10.1.2.1

Audio-only and video—only (pre-recorded)

10.1.2.2

Captions (pre-recorded)

10.1.2.3

Audio description or media alternative (pre-recorded)

10.1.2.5

Audio description (pre-recorded)

10.1.3.1

Info and relationships

10.1.3.2

Meaningful sequence

10.1.3.3

Sensory characteristics

10.1.3.4

Orientation

10.1.3.5

Identify input purpose

10.1.4.1

Use of colour

10.1.4.2

Audio control

10.1.4.3

Contrast (minimum)

10.1.4.4

Resize text

10.1.4.5

Images of text

10.1.4.10

Reflow

10.1.4.11

Non-text contrast

10.1.4.12

Text spacing

10.1.4.13

Content on hover or focus

10.2.1.1

Keyboard

10.2.1.2

No keyboard trap

10.2.1.4

Character key shortcuts

10.2.2.1

Timing adjustable

10.2.2.2

Pause, stop, hide

10.2.3.1

Three flashes or below threshold

10.2.4.2

Document titled

10.2.4.3

Focus order

10.2.4.4

Link purpose (in context)

10.2.4.6

Headings and labels

10.2.4.7

Focus visible

10.2.5.1

Pointer gestures

10.2.5.2

Pointer cancellation

10.2.5.3

Label in name

10.2.5.4

Motion actuation

10.3.1.1

Language of document

10.3.1.2

Language of parts

10.3.2.1

On focus

10.3.2.2

On input

10.3.3.1

Error identification

10.3.3.2

Labels or instructions

10.3.3.3

Error suggestion

10.3.3.4

Error prevention (legal, financial, data)

10.4.1.1

Parsing

10.4.1.2

Name, role, value

10.4.1.3

Status messages

11.1.3.5.2

Identify input purpose (closed functionality)

11.1.4.5.2

Images of text (closed functionality)

11.4.1.3.1

Status messages (open functionality)

Borttagna krav för mjukvara, tabell A.2, i version 3.2.1

Nummer

Kravavsnitt

11.1.2.4

Captions (live)

Publicerad
6 december 2021