Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Mobilt SITHS godkänt för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Mobilt SITHS godkänt för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

DIGG har nu godkänt e-legitimationen Mobilt SITHS från Inera AB för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering. Mobilt SITHS uppfyller de krav som ställs i DIGG:s tillitsramverk på tillitsnivå 3.
Oj, något gick fel

Hittills är BankID, EFOS, Freja eID Plus, AB Svenska Pass och SITHS godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Nu har även Mobilt SITHS från Inera AB blivit godkänt på tillitsnivå 3. SITHS e-legitimation används av medarbetare inom kommuner, regioner och hos privata vårdgivare.

Öppnar upp för nya e-legitimationer

Kvalitetsmärket öppnar dörren för nya och mindre kända e-legitimationer. Intresserade leverantörer av e-legitimationer är välkomna att ansöka om att bli granskade av DIGG. Efter godkännande skrivs ett kostnadsfritt licensavtal som ger leverantören rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin marknadsföring.

Det här är Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation visar att en e-legitimation granskats av staten och går att lita på. Det är DIGG som genomför den oberoende granskningen i enlighet med DIGG:s tillitsramverk för Svensk e-legitimation. DIGG granskar bland annat att e-legitimationen håller den tillitsnivå som leverantören har angett i sin ansökan. En e-legitimations tillitsnivå visar hur säker och tillförlitlig e-legitimationen är, både när det gäller teknisk och administrativ säkerhet. Offentliga och privata aktörer kan sedan använda sig av tillitsnivåerna i sin riskbedömning för att avgöra om e-legitimationen motsvarar den säkerhet som krävs för att logga in i den aktuella e-tjänsten.

Publicerad
4 mars 2021