Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte

Föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte

DIGG har nu publicerat föreskrifter till förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte i samband med e-handel.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hantering av beställningar samt standarder vid elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Föreskrifterna träder i kraft 1 mars 2021.

I samband med att DIGG bildades överfördes rätten att publicera föreskrifter till förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte från Ekonomistyrningsverket till DIGG.

Tidigare föreskrifter innehåller även föreskrifter till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 21 f § som reglerar hantering av inkommande och utgående fakturor. Dessa föreskrifter har nu brutits ut från föreskrifterna till 2003:770 och publiceras återigen i föreskrifter till förordning 2000:606. Båda föreskrifterna träder i kraft 1 mars 2021.

Lär dig mer

Publicerad
10 februari 2021