Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. E-legitimationer blir tillgängliga för fler

E-legitimationer blir tillgängliga för fler

DIGG har beslutat att tillåta utgivning av e-legitimation till vissa personer som inte är bofasta i Sverige. DIGG vill också informera att det är möjligt att ge ut e-legitimationer till personer med skyddad identitet.

E-legitimation till personer som inte är bofasta i Sverige

DIGG har fattat beslut om att tillåta utgivning av e-legitimation till personer som inte är bofasta i Sverige men där utfärdaren av e-legitimationen kan verifiera identiteten på ett tillförlitligt sätt.

Det finns ibland behov av att ge ut e-legitimationer till personer som inte har svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer. Behovet finns bland annat inom vårdsektorn att kunna ge ut e-legitimationer till anställda som inte bor i Sverige men som ändå har behov av att identifiera sig i tjänsten. Det blir nu möjligt för utfärdare av e-legitimationer att erbjuda dessa e-legitimationer efter att utfärdaren fått sin process för utgivningen granskad av DIGG.

Den som har en utländsk legitimationshandling vars äkthet kan verifieras på ett säkert sätt kan tilldelas en e-legitimation för icke-bofasta av tillitsnivå 2 eller 3 genom att utfärdaren av e-legitimationen tillämpar vissa undantag från reglerna i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation.

Sådana e-legitimationer får inte bära kvalitetsmärket för Svensk e-legitimation, men utgivningen av dem kan ändå granskas och godkännas enligt samma process. Offentliga och privata aktörer som har e-tjänster där dessa e-legitimationer kan komma att användas behöver därför också kunna särskilja sådana e-legitimationer som bär kvalitetsmärket Svensk e-legitimation från dem som utfärdats till icke-bofasta. Dessa e-legitimationer kan heller inte anmälas till EU för inloggning i utländska e-tjänster.

E-legitimation till personer med skyddad identitet

DIGG vill också informera att det är möjligt för e-legitimationsutfärdare att ge ut e-legitimationer till personer med skyddad identitet enligt tillitsramverket Svensk e-legitimation. Kontakta utfärdarna av e-legitimationer för att få reda på om det är möjligt hos dem.

E-legitimationsutfärdare som vill få sin process granskad kan kontakta DIGG.

Lär dig mer

Tillitsramverk för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Publicerad
11 oktober 2021